Category Archives: Khí động lực học (Aerodynamics)

Kiến thức về mảng khí động lực học (Aerodynamics)

Tại sao máy bay cần lực đẩy?

Nhiều người trong chúng ta cho rằng lực đẩy này cần thiết để chống lại lực cản (drag force). Vậy thực hư mọi chuyện ra sao? Câu chuyện bắt đầu từ trường hấp dẫn do anh chàng trái đất của chúng ta gây ra. Mọi vật nằm trong trường hấp dẫn của ảnh sẽ chịu […]

Dòng chảy thế – Phần I

   Trong bài viết này, dòng chất lỏng không nén được, không nhớt, ở trạng thái dừng, chảy trên mặt phẳng, không xoáy, và trường dòng không chịu tác dụng của lực khối nào được xem xét. Dòng chảy này còn được biết đến với tên là dòng chảy thế. Các phương trình mô tả hành […]

Hiển thị dòng chảy

   Hiển thị dòng chảy đóng vai trò quan trọng trong cơ học chất lỏng và các lĩnh vực liên quan tới chất lỏng. Trong bài viết này, đường dòng, quỹ đạo, đường đồng thời (timeline), và đường vết (streakline) lần lượt được giới thiệu.    Các vector như vector vận tốc , vector chuyển dời , […]

Ứng dụng của phương trình Bernoulli – Ống Pitot

Hình 1.1: Ống Pitot được lắp trên thân của máy bay.(1) Hình 1.2: Ống Pitot được sử dụng trên xe đua.(2) Ứng dụng của ống Pitot   Ống Pitot là thiết bị dùng để vận tốc cục bộ của dòng chất lỏng. Ống Pitot thường được gắn trên các máy bay như hình 1.1. Nó […]

Ứng Dụng của Phương Trình Bernoulli – Ống Venturi

Hình 1: Ống Venturi.(1) Một số giả thiết   Dòng chất lỏng không nén được.   Dòng chất lỏng gần một chiều.   Trường dòng chất lỏng (vận tốc và áp suất) không đổi trên mỗi thiết diện.   Ống đặt nằm ngang do đó ảnh hưởng của trường trọng lực được bỏ qua.   […]

Phương trình Bernoulli

    Để phục vụ quá trình thiết lập phương trình Bernoulli, ta nhớ lại phương trình mô tả hành vi động lực học của chất lỏng Newtonian được viết dưới dạng không bảo toàn: Trong đó: là khối lượng riêng của chất lỏng. là vector vận tốc. là gia tốc gây ra bởi lực khối. […]

Tại sao các hệ số khí động lực học của cánh máy bay phụ thuộc vào các tham số không thứ nguyên?

Để mở đầu vấn đề, ta xem xét các thí dụ đơn giản để hiểu được nghiệm của phương trình phụ thuộc vào các hệ số của phương trình và các điều kiện ràng buộc liên kết với phương trình. Thí dụ 1: Xét phương trình bậc hai một ẩn trên tập số phức C: […]