Động cơ phản lực hai luồng (turbofan) mini được lắp ráp bằng các chi tiết in 3D.