Hướng dẫn chế tạo máy bay SU-27

Hình ảnh máy bay SU-27:

Clip Hướng dẫn chế tạo máy bay SU-27:

Link download bản vẽ:

Link KIT SU-27:
 http://bkaero.vn/san-pham/kit-may-bay-xop-f22-bao-dap/

Link combo RTF KIT SU-27 kèm đồ điện:

Các thiết bị điện sử dụng:

  • (1) Động cơ không chổi than: 2212-2216; 2200kv-2450kv 
  • (1+) Cánh quạt: 6×4,5 
  • (1) ESC: 30A Ampe
  • (1+) Pin: 3-4S 11.1-14,8V LiPo 2200mAh
  • (2) Servos: ~ 5 Gram Micro Servos

Trả lời