Tag Archives: b check

Các dạng bảo dưỡng máy bay

Ngành công nghiệp hàng không toàn cầu đang phát triển, đi theo nó là yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề an toàn trong mỗi chuyến bay, bảo trì máy bay là một thành phần thiết yếu của hệ thống hàng không, điều tra các sự cố lỗi trong mạng lưới an toàn của hệ thống. Có câu hỏi cho rằng lỗi của con người trong việc bảo trì máy có ảnh hưởng như thế nào đối với hàng không?