Tag Archives: say rượu

Chính sách có hiệu lực từ tháng 6: Khách say xỉn bị cấm lên máy bay

Người say rượu không được lên máy bay, xác định mức khoán kinh phí sử dụng xe công, không nhập khẩu máy móc cũ trên 10 năm tuổi… là những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6.

Từ 1/6, hành khách say rượu không được lên máy bay

Người say rượu không được lên máy bay, xác định mức khoán kinh phí sử dụng xe công, không nhập khẩu máy móc cũ trên 10 năm tuổi…. là những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 6.