Thủy phi cơ Sea Otter

Thủy phi cơ Sea Otter:

 

Các  vật liệu cần thiết:

 • Xốp mô hình (5mm)
 • Bansa 5mm
 • Keo sữa (hoặc keo nến)
 • Súng bắn keo
 • Đinh ghim
 • Dao dọc giấy
 • Băng dính sợi thủy tinh
 • Thanh các bon 5mm

Thiết bị điện tử:

 • Động cơ SunnySky Angel 2212-9 KV:1400
 • ESC 40A 3-4S Lipo
 • Pin Lipo 3S-4S
 • 04 x Servo SG90 Pro
 • Cánh quạt 8×4.5

Link download:

[Bản vẽ, hướng dẫn chế tạo thủy phi cơ Sea Otter 

 

Trả lời