Hình dạng kì lạ của đầu mút cánh máy bay

Bạn đã bao giờ nhìn ra cửa sổ máy bay và tự hỏi tại sao đầu mút cánh máy bay lại vuốt cong lên như vậy?

Hình dạng đầu mút cánh như trên được nghiên cứu, phát triển từ năm 1973 khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ xảy ra. Nguyên do là do Mỹ giúp đỡ Israel trong cuộc chiến tranh Yom Kippur. Cuộc khủng hoảng thúc đẩy các nhà khoa học, các kĩ sư đẩy mạnh việc giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ trong các lĩnh vực trong đó có Hàng không – Vũ trụ. Hình dạng đầu mút cánh như ngày nay giúp giảm các xoáy đầu mút cánh, qua đó giảm lực cản cảm ứng, giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ của động cơ máy bay.

Trả lời