Tổng hợp một số máy bay mô hình bằng xốp phổ biến

 1. Máy bay xốp 3D
 2. Máy bay xốp J3 Cup
 3. Máy bay F22 Raptor
 4. Máy bay SU-37
 5. Máy bay F117
 6. Máy bay thủy phi cơ Polaris
 7. Máy bay thủy phi cơ Mermaid
 8. Máy bay xốp dạng cánh bay (Flying wing)
 9. Máy bay A320
 10. Máy bay xốp B-52
 11. Máy bay xốp thủy phi cơ Mako
 12. Máy bay xốp T-38

Trả lời