Category Archives: Kết cấu, vật liệu Hàng không

Kiến thức về kết cấu, vật liệu Hàng không

Kết cấu sandwich

Kết cấu 3 lớp sandwich là một dạng kết cấu đặc biệt quan trọng trong ngành hàng không vũ trụ cũng như trong một số ngành khác như oto, tàu thủy, tuabin gió. Kết cấu sandwich gồm 3 lớp chính như hình 1 và hình 2: Lớp lõi làm bằng vật liệu nhẹ, độ cứng […]