Kỹ thuật hàng không

Hàng không dân dụng

Tin tức hàng không dân dụng

Projects

Projects đã thực hiện

MÁY BAY MÔ HÌNHKiến thức cơ bản RC

SHOP PHỤ KIỆN MÔ HÌNH

20.100.000

Chưa phân loại

Servo RDS3115

455.000

Mạch điều khiển

Pixhawk 2.1

2.950.00018.200.000

Mạch điều khiển

Pixhawk 4

4.050.0005.950.000
1.200.000
680.000
300.000

Servo

Servo SG90

35.000