Tag Archives: uav

‘Mắt ưng giám sát’ – UAV chủ lực Mỹ sắp bán cho Việt Nam

Trọng lượng nhẹ, dễ dàng triển khai và thu hồi, máy bay không người lái ScanEagle trở thành phương tiện giám sát cự ly gần chủ lực của quân đội Mỹ và được bán đến nhiều nước.

‘Mắt ưng giám sát’ – UAV chủ lực Mỹ sắp bán cho Việt Nam

Trọng lượng nhẹ, dễ dàng triển khai và thu hồi, máy bay không người lái ScanEagle trở thành phương tiện giám sát cự ly gần chủ lực của quân đội Mỹ và được bán đến nhiều nước.

Cận cảnh UAV ‘mắt ưng giám sát’ Mỹ sắp bán cho Việt Nam

Trọng lượng nhẹ, dễ dàng triển khai và thu hồi, máy bay không người lái ScanEagle trở thành phương tiện giám sát cự ly gần chủ lực của quân đội Mỹ và được bán đến nhiều nước.

Ứng dụng máy bay không người lái trong công tác hỗ trợ khác phục sự cố, tìm kiếm, cứu nạn

1. Tổng quan về UAVs Máy bay không người lái (UAVs – Unmanned Aerial Vehicles) trước đây được phát triển và ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, những năm gần đây, UAV đang dần trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi hơn cho các mục đích dân […]