Hiển thị một kết quả duy nhất

20.100.000

Mạch điều khiển

Pixhawk 2.1

2.950.00018.200.000

Mạch điều khiển

Pixhawk 4

4.050.0005.950.000