HERELINK HD VIDEO TRANSMISSION SYSTEM

20.100.000

Herelink là một hệ thống tất cả trong một mang tính cách mạng bao gồm mọi thứ cần thiết với máy bay không người lái: truyền video HD tầm xa, đo từ xa MAVLINK và điều khiển RC.