Tag Archives: aerodynamics

Hiển thị dòng chảy

   Hiển thị dòng chảy đóng vai trò quan trọng trong cơ học chất lỏng và các lĩnh vực liên quan tới chất lỏng. Trong bài viết này, đường dòng, quỹ đạo, đường đồng thời (timeline), và đường vết (streakline) lần lượt được giới thiệu.    Các vector như vector vận tốc , vector chuyển dời , […]

Ứng dụng của phương trình Bernoulli – Ống Pitot

Hình 1.1: Ống Pitot được lắp trên thân của máy bay.(1) Hình 1.2: Ống Pitot được sử dụng trên xe đua.(2) Ứng dụng của ống Pitot   Ống Pitot là thiết bị dùng để vận tốc cục bộ của dòng chất lỏng. Ống Pitot thường được gắn trên các máy bay như hình 1.1. Nó […]

Ứng Dụng của Phương Trình Bernoulli – Ống Venturi

Hình 1: Ống Venturi.(1) Một số giả thiết   Dòng chất lỏng không nén được.   Dòng chất lỏng gần một chiều.   Trường dòng chất lỏng (vận tốc và áp suất) không đổi trên mỗi thiết diện.   Ống đặt nằm ngang do đó ảnh hưởng của trường trọng lực được bỏ qua.   […]

Tại sao các hệ số khí động lực học của cánh máy bay phụ thuộc vào các tham số không thứ nguyên?

Để mở đầu vấn đề, ta xem xét các thí dụ đơn giản để hiểu được nghiệm của phương trình phụ thuộc vào các hệ số của phương trình và các điều kiện ràng buộc liên kết với phương trình. Thí dụ 1: Xét phương trình bậc hai một ẩn trên tập số phức C: […]